در طول دوره های اسکرام اقدام به نظر سنجی در مورد چابک شدن و مشکلات این موضوع کردیم که دوستان شرکت کننده همکاری بسیار مناسبی در این مورد داشتند. در ادامه آمار بسیار جالبی آورده شده است که می تواند برای سازمان و تیم ها جالب باشد.

چرا باید در ایران چابک شد؟

یکی از سوالات ما از جامعه آماری این بود که چرا باید چابک شد؟ اصلا ضرورت این که ما باید چابک شویم در چیست؟

Iran.Why_.Agile_.jpg (847×724)

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، دلایل اصلی برای چابک شدن به ترتیب می تواند موارد زیر باشند:

 • پاسخ سریع به بازار با ارائه های کوتاه مدت و مداوم
 • تولید محصول با کیفیت و کارکننده
 • پاسخگویی به تغییرات
 • افزایش بهره وری و کارایی
 • کاهش ریسک
 • شفاف سازی
 • کاهش هزینه ها

بزرگترین مانع برای چابک شدن در ایران؟

با اینکه همه اذعان داشتند که منافع خوبی در چابک شدن هست ولی با این حال موانعی هم برای چابک شدن در ایران وجود دارد، که نظرات جامعه آماری ما بدین گونه بود:

Iran.Agile_.Adopt_.Imp_.jpg (984×700)

 

 • تفکرات سنتی بر مدیران و مشتریان
 • ساختار سازمانی
 • فرهنگ کار تیمی
 • عدم دانش کافی برای چابک سازی
 • مقاوت در برابر تغییر
 • هماهنگی نیروی های داخلی شرکت
 • عدم آگاهی و ضرورت تغییر
 • عدم تمایل به شفافیت
 • عدم برتری فنی
 • عدم وجود منابع و آموزش های کافی
 • پیچیدگی
 • ترک عادت فعلی و شکستن ساختارهای شکل گرفته
 • عوامل خارجی مانند ذی نفعان
 • خود سازمانده سازی نفرات
 • کار به صورت Time Box
 • قید زمانی پروژه ها
 • اعتماد
 • چابک سازی بی برنامه

این آمارگیری می تواند برای سازمان هایی که به تازگی می خواهند به سمت چابک شدن حرکت نمایند مفید باشد و در برنامه تحول خود از موانع پیش بینی شده استفاده نمایند.