یک اسکرام مستر تاثیرگذار

مهرداد بعنوان یک اسکرام مستر، بدنبال این بود که تاثیرگذاری خود را برای شرکت و تیم خودش به حداکثر برساند، زیرا که اینگونه هم حال خودش و هم حال تیم بهتر می‌شد. مطالبی که در اینجا لیست شده است، به مهرداد کمک کرد، تا بتواند بر روی حوزه های متفاوت تاثیرگذاری خود کار کند.

یک اسکرام مستر تاثیر گذار باید:

  1. درک خوبی از پایه تجربی گرای اسکرام داشته باشد و بتواند در عمل از آن استفاده کند
  2. درک خوبی از پایه ارزشهای اسکرام داشته باشد و بتواند در عمل آنها را زندگی کند
  3. موجب داشتن رویدادهای اسکرام با بازدهی بالایی باشد
  4. تسهیل کننده ایجاد مصنوعات (مثل بک لاگ محصول و …) شفاف و موثر شود
  5. موجب ایجاد یک تیم اسکرام با عملکرد بالا و موثر شود
  6. به موقع و موثر برای سازمان و تیم نقش اسکرام مستری خود را ایفا کند

 

مطالب اینجا در دو دسته هستند، ۱- مطلب کامل ۲- لینک به منابع دیگر

همه مطالب به دقت انتخاب شده اند که به شما در مسیر به نهایت رساندن تاثیرگذار بودن کمک کند.