کارگاه دو روزه scrum با تدریس آقای صفری در پارک علم و فناوری استان کردستان برگزار شد، که در این کارگاه اعضای شرکت های ICT شرکت داشتند. 


۱۵ و ۱۶ خرداد ۹۵ – سنندج – پارک فناوری اطلاعات کردستان

IMG_20160606_224002IMG_20160606_224009