دوره توسعه چابک برای کارشناسان شرکت فنی و مهندسی شرکت امن‌­پردازان کویر در آذرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

این شرکت ارائه دهنده راه کارهای یکپارچه در زمینه شبکه و امنیت اطلاعات و پاسخ به نیازهای روزافزون دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در سطح استان و کشور است