شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران قدیمی ترین شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه است که پس از نظر سازمان بورس مبنی بر تفکیک شخصیت حقوقی شرکت کارگزاری از شرکت مادر، در اول تیر ماه ۱۳۸۴ به ثبت رسید و در ۱۳۸۶ به صورت رسمی مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود. تمامی سهام شرکت کارگزاری متعلق به شرکت سرمایه گذاری ملی ایرانه که از سال ۱۳۵۴ در بازار سرمایه فعاله. 

photo5886660164646447975 (Small) photo5886660164646447974