اسنپ مارکت عضوی از خانواده اسنپ است که کاربران اسنپ مارکت می‌توانند کالاهای سوپرمارکتی موردنیاز خود را از طریق این سرویس تامین کنند

این دوره از ورکشاپ توسعه نرم افزار چابک در کنار دوستان اسنپ مارکت بودیم تا باهم مفاهیم چابک را بررسی کنیم و در این دوره دو روزه سعی داشتیم در راستای متدهای چابک مثل اسکرام و کانبان با هم همفکری کنیم و تجربیات خوبی کسب کنیم .