با توجه به تجربیات خوب شرکت زورق در زمینه اسکرام، یک دوره توسعه نرم افزار چابک و اسکرام برای کارمندان این شرکت برگزار شد تا بتوانند رشد خود را از خوب به عالی شدن شروع نمایند. این کارگاه در تاریخ ۱۶-۱۷ مهرماه برگزار شد

_MG_6243 IMAG1214 IMAG1217 IMAG1223 IMAG1231