دورهمی پاییزی چابک کاران ایران به میزبانی شرکت کافه بازار و دیوار برگزار شد.