اولین دورهمی چابک کاران ایران به میزبانی انجمن چابک ایران و فینوا در محل دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

دورهمی چابک‌کاران ایران

ما چابک‌کاران ایران، با توسعه نرم افزار و کمک به دیگران در انجام آن در حال کشف راه های بهتری هستیم، در این دورهمی نیز قصد داریم تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم تا بتوانیم به سطح مناسبی از چابکی در سازمان ها و شرکت‌های ایرانی برسیم. 

برنامه این دوره: 

بخش اول رویداد

نحوه پیاده‌سازی تفکر چابک : چگونه و از کجا شروع کنیم؟

ارائه کننده : اسد صفری

بخش دوم

پرسش و پاسخ گروهی و همفکری در موضوع : نحوه پیاده‌سازی تفکر چابک

مشاهده بازپخش این رویداد 

DSC_0982

DSC_0875 DSC_0883 DSC_0893 DSC_0898 DSC_0908 DSC_0913 DSC_0918 DSC_0929 DSC_0938 DSC_0940 DSC_0945 DSC_0950 DSC_0959 DSC_0967 DSC_0982

XIAOYI

DSC_0895