21
آوریل
مسیر تحول چابکی خود را با مدل اجایل فلوئنسی ترسیم کنید…
24
ژانویه
تاریخ برگزاری رویداد: ۵ و ۶ آبان ماه ۱۴۰۱ (این دوره در دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار می شود) از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۴۵ این دوره بصورت آنلاین در
28
دسامبر
تاریخ برگزاری رویداد: ۷ و ۸ مهرماه ۱۴۰۱ (این دوره در دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار می شود) از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۴۵