09
دسامبر
تحول یک پروژه خطی نیست، این را فقط یک مربی تحول چابک، در عمل می‌داند که چگونه تحول در سازمان و تیم به صورت مستمر اتفاق می افتد و این برنامه
23
دسامبر
تاریخ برگزاری این رویداد ۳۰و ۳۱ مرداد ماه است
28
دسامبر
ثبت نام تاریخ برگزاری رویداد: ۲۷ و ۲۸ شهریورماه از ساعت ۹ الی ۱۷