24
ژانویه
تاریخ برگزاری رویداد: ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت برگزاری : ۱۰ الی ۱۷:۳۰ این دوره بصورت آنلاین در تاریخ فوق برگزار خواهد شد چنانچه سوالی دارید می توانید
28
دسامبر
تاریخ برگزاری رویداد: پنجشنبه و جمعه – ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۷:۳۰
10
نوامبر
تحول یک پروژه خطی نیست، این را فقط یک مربی تحول چابک، در عمل می‌داند که چگونه تحول در سازمان و تیم به صورت مستمر اتفاق می افتد و این