21
آوریل
مسیر تحول چابکی خود را با مدل اجایل فلوئنسی ترسیم کنید…
24
ژانویه
تاریخ برگزاری رویداد: ۱۸ و ۱۹ خردادماه (این دوره در دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار می شود) از ساعت ۱۰ الی ۱۷ این دوره بصورت آنلاین در تاریخ فوق
28
دسامبر
تاریخ برگزاری رویداد: ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ (این دوره در دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار می شود) از ساعت ۱۰ الی ۱۷ هزینه دوره ثبت