21
آوریل
مسیر تحول چابکی خود را با مدل اجایل فلوئنسی ترسیم کنید…
24
ژانویه
تاریخ برگزاری رویداد: ۱۵ و ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ (این دوره در دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار می شود) از ساعت ۱۰ الی ۱۷ این دوره بصورت آنلاین در
28
دسامبر
تاریخ برگزاری رویداد: ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱  (این دوره در دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار می شود) از ساعت ۱۰ الی ۱۷