21
آوریل
مسیر تحول چابکی خود را با مدل اجایل فلوئنسی ترسیم کنید…
24
ژانویه
تاریخ برگزاری رویداد: ۱۲ و ۱۳ خردادماه ۱۴۰۱ (این دوره در دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار می شود) از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۴۵ این دوره بصورت آنلاین در تاریخ
28
دسامبر
تاریخ برگزاری رویداد: ۱۳ و ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱ (این دوره در دو روز پنجشنبه و جمعه برگزار می شود) از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۴۵