09
دسامبر
تحول یک پروژه خطی نیست، این را فقط یک مربی تحول چابک، در عمل می‌داند که چگونه تحول در سازمان و تیم به صورت مستمر اتفاق می افتد و این برنامه
23
دسامبر
به دلیل وضعیت موجود در کشور تا اطلاع ثانوی دوره حضوری برگزار نمی شود اما دوره های آنلاین و مجازی برقرار است .چنانچه علاقمند هستید می توانید در دوره آنلاین
28
دسامبر
تاریخ  بعدی برگزاری این رویداد: به زودی اعلام خواهد شد