برای ''شروع'' دکمه زیر رو بزن

۱: نقطه تمرکز

من بطور طبیعی تمرکزم روی مشتری است
من بطور طبیعی روی تیم تمرکز دارم

Correct!

Wrong!

۲: نقطه توجه

من ترجیح میدم روی کلیات توجه داشته باشم
من ترجیح میدم روی جزئیات توجه داشته باشم

Correct!

Wrong!

۳: لذت بردن

من از شنیدن صحبت دیگران لذت میبرم
من از یاد دادن به دیگران لذت میبرم

Correct!

Wrong!

۴: رهبری

من تیم را از طریق شرح مشکل کسب و کاری رهبری می کنم
من کمک می کنم تا تیم راه حل های مناسب را توسعه دهند

Correct!

Wrong!

۵: خلق ارزش

ایجاد ارزش برای محصول از طریق اضافه و بهبود ویژگی و فیچر برای من لذت بخش است
ایجاد ارزش از طریق کمک به توسعه افراد برای من لذت بخش است

Correct!

Wrong!

۶: استراتژی

من از ایجاد یک استراتژی کلی لذت میبرم
من از توانمندسازی تیم در عمل کردن به استراتژی لذت میبرم

Correct!

Wrong!

۷: مهارت

من در مدیریت انتظارات و درخواست های ذینفعان مهارت دارم
من روی نگهداشتن تمرکز تیم بر اولویت ها مهارت دارم

Correct!

Wrong!

۸: قابلیت

من روی ترجمه نیاز کاربر به اقلام با قابلیت عملیاتی شدن مهارت دارم
من روی تسهیل گری مباحث و گفتگوها بیشتر مهارت دارم

Correct!

Wrong!

۹: راه حل

من از فرآیند شناخت نقاط درد مشتری لذت میبرم
من از کمک به دیگران در پیدا کردن راه حل برای مشکلات لذت می برم

Correct!

Wrong!

۱۰: حفاظت

من از اینکه صدای مشتری باشم لذت می برم
من از حفاظت تیم در برابر حواس پرتی ها (distractions) لذت می برم

Correct!

Wrong!

۱۱: تفکر

من بیشتر یک تفکر استراتژیک دارم
من سطح بالایی از هوش احساسی دارم

Correct!

Wrong!

۱۲: اولویت بندی

من برای اولویت بندی رویکردهای داده محور استفاده میکنم
من کمک میکنم تا مطمئن شویم که اولویت ها بدرستی درک شدند

Correct!

Wrong!

۱۳: تغییرات

من قاطع هستم
من به دیگران کمک می کنم تا با تغییرات منطبق شوند

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

لطفا برای دیدن نتیجه فیلدهای خواسته شده را پر کنید

راهنمای انتخاب دوره

I'm %%personality%%

%%description%%

But I'm also %%personality%%

%%description%%

This quiz has been created with WordPress Viral Quiz

Loading...