یک اسکرام مستر تاثیر گذار باید:

  1. درک خوبی از پایه تجربی‌گرای اسکرام داشته باشد و بتواند در عمل از آن استفاده کند
  2. درک خوبی از ارزشهای اسکرام داشته باشد و بتواند در عمل آنها را زندگی کند
  3. سبب ساز و عامل داشتن رویدادهای اسکرام با بازدهی بالایی باشد
  4. تسهیل کننده ایجاد مصنوعاتی (مثل بک لاگ محصول و …) شفاف و موثر شود
  5. موجب ایجاد یک تیم اسکرام با عملکرد بالا و موثر شود
  6. به موقع و موثر برای سازمان و تیم نقش اسکرام مستری خود را ایفا کند

۱٫ چشم انداز و تصویری از یک اسکرام مستر تاثیرگذار

تصویری از یک اسکرام مستر تاثیرگذار

۲٫ ابزار ارزیابی یک اسکرام مستر تاثیرگذار

۱٫ نتایج جلسات بازنگری یا همان رترو قابلیت اجرا دارند۲٫ تیم من از بازخورد کاربر نهایی استفاده می کند تا معلوم شود که آیا فیچرها برای کاربر با ارزش بوده یا نه۳٫ من به تیم کمک می کنم تا ذهنیت چابک را بر اساس ارزش‌ها و اصول چابک تمرین کنند۴٫ Effective user stories - من در ایجاد داستانهای کاربر مؤثر به تیم کمک می کنم۵٫ تیم با روشی محترمانه با یکدیگر تعامل و برخورد می‌کنند۶٫ در اعضای تیم این شجاعت دیده می شود که کار درست را انجام داده و روی مشکلات سخت کار کنند۷٫ اعضای تیم شخصاً متعهد به دستیابی به اهداف اسپرینت هستند۸٫ تیم من کار در حال انجام را محدود می‌کند - Limit Work-in-Progress۹٫ این تیم از چشم انداز و جهت محصول آگاهی دارد و می تواند آن را برای یک نفر دیگر بازگو کند۱۰٫ من با مالک محصول کار می کنم تا به این اطمینان برسم که اهداف سطح بالا و کلان تنظیم شده و برای تیم توضیح داده شده است۱۱٫ تیم در طول اسپرینت حداقل به یکی از موارد قابل اجرای رترو اسپرینت‌های قبل عمل می‌کند۱۲٫ تیم بدون اینکه مجبور به اضافه کاری و یا تحمل بدهی فنی غیر ضروری شود، نرخ ثابتی از بهره‌وری را حفظ می‌نماید - سرعت پیوسته و بالا پایین نشدن بازدهی در طی اسپرینت‌ها.۱۳٫ تیم اسکرام درک مشترکی از هدف اسپرینت دارند۱۴٫ اگر من نباشم یا مرخصی رفته باشم، تیمم بدون حضور من همچنان موثر عمل ‌می‌کنند.۱۵٫ اگر در طول اسپرینت لازم شود که برای تحویل خروجی اسپرینت همه با هم به صورت جمعی کار کنند، تیم این قابلیت را دارد۱۶٫ تیم اسکرام در تشخیص و برخورد با موانع، مهارت لازم را بدست آورده است۱۷٫ اعضای تیم به صورت پهنای باند بالا و بدون دخالت بیش از حد، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند۱۸٫ من با تیم کار می کنم تا به این اطمینان برسم که بک‌لاگ محصول به گونه‌ای الویت بندی شده است که بالاترین نتایج را کسب کند۱۹٫ من به طور فعال با سایر بخش‌های سازمان همکاری می‌کنم تا به رفع موانع تیم کمک کنم۲۰٫ من به عنوان یک مربی با تیم کار می‌کنم۲۱٫ من به دنبال بخش‌های جدیدی در سازمان هستم که اسکرام در آن پیاده شود۲۲٫ من روش و تکنیک‌هایی برای ایجاد آگاهی به ذینفعان در مورد چارچوب اسکرام پیدا می‌کنم۲۳٫ من به طور منظم با دیگران همکاری می کنم تا روش‌های بهتری برای کار کشف و به اشتراک بگذاریم۲۴٫ من با تیم رابطه خوبی دارم۲۵٫ من تیمم را تشویق می کنم تا به طور مداوم و مستمر بهبود یابد۲۶٫ کل تیم در پایان جلسات روزانه می‌دانند که برای آن روز کاری به چه دستاوردی می خواهند برسند۲۷٫ جلسات روزانه در هماهنگ سازی کار مؤثر است۲۸٫ جلسات روزانه حتی زمانی که مالک محصول و اسکرام‌مستر حضور نداشته باشند نیز برقرار است۲۹٫ این تیم در هنگام بازبینی اسپرینت، بازخورد معناداری را درباره محصول دریافت می کند۳۰٫ برنامه انتشار - ریلیز پلن و یا نقشه راه محصول در طول جلسه بازبینی اسپرینت مورد بحث قرار می‌گیرد۳۱٫ جلسات بازنگری یا رترو اسپرینت، یک فضای امن است که اعضا بدون واهمه می‌توانند صحبت کنند۳۲٫ تسهیل گری جلسات رترو اسپرینت، یک مسئولیت مشترک بوده و فقط انتطار این نیست که این وظیفه اسکرام‌مستر است۳۳٫ مدت زمان اسپرینت در روزهای تقویم براساس تعداد روزهای کاری تغییر نمی‌کند۳۴٫ این تیم در پایان هر اسپرینت جلسات بازنگری یا رترو برگزار می کند که در آن نحوه عملکردشان را ارزیابی کرده و در مورد چگونگی بهتر شدن بحث می‌کنند۳۵٫ در تیم من، برای تمام رویدادهای اسکرام به طور موثر تسهیل‌گری انجام می‌شود۳۶٫ این تیم و ذینفعان می‌توانند با دید صریح و روشن از اسپرینت و بقیه محصول، هر موفع که لازم بود، آشکارا بحث کنند۳۷٫ کل تیم بعد از جلسه برنامه‌ریزی، کارهایی که باید انجام شود را درک می کند۳۸٫ این تیم به طور مداوم به تعریف خود از "انجام شد" پایبند است