از اینجا شروع کنید

اگر به تازگی با اسکرام و مفاهیم چابک آشنا شدید، و یا هنوز فرصت نکردید، درک عمیقی از این مفاهیم داشته باشید،

این دوره آموزشی مجازی مناسب شما است، در خانه یا محل کار مسیر تاثیرگذاری خود را شروع کنید

دوره‌های آنلاین پیش رو

دوره مدیریت محصول چابک، بهترین انتخاب برای کسانی است که میخواهند در نقش مالک محصول یا مدیر محصول فعالیت کنند
اگر بدنبال تبدیل شدن به یک اسکرام مستر تاثیرگذار هستید، دوره آموزشی اسکرام کاربردی انتخاب خوب برای شما خواهد بود.
دوره تحول چابک، برای کسانی است که حداقل سه یا چهار سال تجربه کاربردی دارند، و میخواهند تیم ها و شرکت خود را یک مرحله به جلوتر ببرند.

دوره‌های مجازی و خدمات مشاوره

برندهایی که به ما اعتماد کردند

نقطه تمایز اسد صفری این است که او علاوه بر داشتن مدارک حرفه‌ای چابک و اسکرام، در دنیای واقعی چابک بوده و تجربه کرده است. ذات تجربی گرای متدهای چابک، بهترین نشان دهنده این تمایز در بلند مدت بوده است. یک نمونه واقعی از تحول چابک و نتیجه آن

در پروژه‌های واقعی دیگران درباره ما چه می‌گویند؟