13 ژانویه

دنیای چابک دوازده ساله شد

امروز ۱۳ ژانویه یا ۲۳ دی روز تولد دنیای چابک هست، دوازدهمین تولد (: دوازده سال پیش با اولین پست با عنوان اسکرام چیست، در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰ داستان شروع
02 مارس

پکیج Shu – Ha

پیشنهاد ویژه نوروزی موسسه اسکرام ایران برای علاقمندان حوزه چابکی پکیج SHU – HA  در ورزش های رزمی وقتی یک فن از یک استاد به شاگرد قرار است منتقل