26 ژانویه

Elementor #11915

آموزش و مربی‌گری کاربردی تفکر چابک انتقال تجربه از دنیای واقعی برای کسانی که می خواهند تاثیرگذار باشندلیست دوره‌های پیش رو
10 ژانویه

Elementor #11786

تازه با اسکرام آشنا شدم اسکرام چیست رو یک نگاه بندازید کتابچه راهنمای اسکرام رو دانلود کنید اسکرام چیست رو یک نگاه بندازید اسکرام یک چارچوب سبک‌وزن است که
05 دسامبر

برنامه منتورینگ حرفه‌ای

برنامه منتورینگ حرفه‌ای دسترسی به یک منتور یا مربی چابک با تجربه می‌تواند در ارتقاء سطح مهارت یک تیم یا متخصص چابک جهش بزرگی ایجاد کند. چه خوب
13 ژانویه

دنیای چابک دوازده ساله شد

امروز ۱۳ ژانویه یا ۲۳ دی روز تولد دنیای چابک هست، دوازدهمین تولد (: دوازده سال پیش با اولین پست با عنوان اسکرام چیست، در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰ داستان شروع