نخستین دوره Disciplined Agile Delivery در ایران به همراه مدرک بین المللی

تاریخ ۱۳ – ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ – بمدست سه روز

در چند مدت اخیر فرآیندهای چابک برای توسعه نرم افزارهای گسترش یافته زیادی معرفی شده اند، که یکی از معروفترین آنها Disciplined Agile Delivery یا تحویل چابک منظم است.

photo_2016-08-07_00-52-52 - Copy

photo_2016-08-07_00-52-33 photo_2016-08-07_00-52-37

جنبه مثبت این تغییر که می‌توان آن را به فال نیک گرفت این است که استاد جدید از سطح علمی و تجربه بسیار بالاتری برخوردار است و  توسط خود آقای Scott Ambler (رییس کنسرسیوم و متدلوژیست ارشد IBM) شخصا تایید شده است:

Scott Ambler : I have worked with Sanjay.  Both myself and Rod Bray have co-taught with him and we both agree that he is very knowledgeable and a very good instructor.  He will do a great job delivering the workshops for you.

آقای دکتر سانجی ساکسنا مربی جدید کارگاه ایران که اکنون مربی سازمانی چابک بانک Barclays است با دارای بودن مدرک دکترا در رشته کامپیوتر و مدارک بین المللی مانند Certified Disciplined Agile Coach (CDAC), Certified Disciplined Agile Instructor (CDAI), Scaled Agile Framework (SAFe 4.0) Program Consultant (SPC4) and Program Management Professional (PgMP) هشت امین نفر در دنیا است که با عنوان Certified Disciplined Agile Coach شناخته می شود و تنها نفر از آسیا که مجوز رسمی برای مربیگری سازمان ها بزرگ دارا است.

ایشان باتجربه ۱۹ ساله در صنعت IT تجربیات بسیار مناسبی در پیاده سازی مفاهیم چابک در صنایع بزرگی مثل بانک و بیمه دارد. 

DAD یا Disciplined Agile Delivery یا تحویل چابک منظم چیست؟

DAD یک چارچوب چابک است که اساس آن بر ترکیب چارچوب های مختلف مانند اسکرام، کانبان، اکس پی، Lean و … بنا نهاده شده است و با این شعار کار خود را شروع کرده که کار ما تحویل یک راهکار قابل استفاده به صورت منظم است تا بتوانیم مشکلات ذی نفغعان را حل کنیم.

توضیحات بیشتر…

پیش نیاز دوره:

 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • آشنایی با مفاهیم مقدماتی توسعه نرم افزار چابک

مخاطبین دوره :

 • IT practitioners new to agile who want to get an effective start at agile solution delivery
 • Existing agile practitioners who want to take it to the next level
 • Senior IT Management who want to gain a deep understanding of how to take a disciplined approach to agile solution delivery
 • PMI is the world’s largest not-for-profit membership association for the project management profession. PMI-ACP (PMI Agile Certified Practioner) ‘was’ created for those who believe in and apply agile principles and practices on projects. It requires a combination of training, experience and an exam. It also bridges agile approached such as SCRUM, XP, LEAN and Kanban.

AgilityatScale

سرفصل دوره:

 • Introduction to Disciplined Agile (DA)
 • Agile Foundations
 • Forming DA Teams: Describes the roles and responsibilities on DA teams and team structures for small, medium, large, and geographically distributed teams.
 • Inception Phase: Covers key activities for initiating a DA team, including initial requirements modelling, initial architecture modelling, initial release planning, strategies for your physical and virtual work environments, initial risk identification, and driving to a shared vision with your stakeholders.
 • Construction Phase: Describes many technical strategies for building consumable increments of your solution, including test-driven development (TDD), acceptance TDD, how to initiate an iteration/sprint, look-ahead modelling and planning, spikes, regular coordination meetings, continuous integration, continuous deployment, whole-team testing, parallel independent testing, information radiators, Kanban boards, burn up charts, and many more.  In this module we also look at agile construction from a traditional point of view, showing how activities such as architecture, analysis, design, testing, management, and user experience (UX) are addressed all the way through the lifecycle.
 • Transition Phase: Overviews strategies for releasing the solution to your stakeholders.
 • Simulation: A two-hour, hands-on simulation of a DA team using Lego.
 • Advanced topics: We examine critical topics such as strategies for adopting Disciplined Agile, how to govern disciplined agile teams, and how to scale agile at both the tactical and strategic levels.
 • Summarizing the Workshop: A Retrospective

 

مدارک دوره:

 1. دریافت اکانت امتحان برای اخذ مدرک Disciplined Agilist به ارزش ۱۰۰ دلار آمریکا
 2. بیست و یک PDU از Project Management Institute

درباره مدرس دوره:

Dr. Sanjay Saxena

Enterprise Lean and Agile Coach, Scaled Agile Consultant (DAD – CDAC & CDAI and SAFe 4.0 – SPC4), PgMP and CSSBB

Senior IT professional having around 19 years of rich experience in the field of Agile Coaching and Consulting, Disciplined Agile Delivery (DAD), Scaled Agile Framework (SAFe 4.0), Program Management, Project Management, Agile Project Management, Software Testing, Lean Six Sigma, Life Insurance & Banking domains, IS Audit, IT Governance, Software Quality Assurance & Control, PMO and Mainframe & Oracle technologies

.Strong international coaching and training experience of conducting workshops in 6 countries – USA, UK, Brazil, Malaysia, China and India

ثبت نام:

ثبت نام و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک