مهرداد یک اسکرام مستر است. او همیشه بدنبال این بود که تاثیر خود را در تیم و شرکتی که کار می‌کند، چند برابر کند. بعضی اوقات مهرداد حس خوبی نداشت از این رو بدنبال حداکثری کردن تاثیرگذاری خود بود. مهرداد می‌دانست که تیم او همیشه باید روال بهبود مستمر را طی کند، اما این را هم می‌دانست که خود او نیز به بهبود مستمر شخصی نیاز دارد.

مهرداد توانست توسط ابزاری خودش را تبدیل به یک اسکرام مستر تاثیرگذاری تبدیل کند، اسکرام مستری که تیم و مدیران شرکت در مورد او فکر می کنند بدون مهرداد نمی توانستند به چابکی امروز دست پیدا کنند. مهرداد با استفاده از نقشه راه موسسه اسکرام ایران، مراحل زیر را برای دست یابی به هدف خود طی کرد:

۱- تصویری از یک اسکرام مستر تاثیرگذار تصور کرد

۲- ارزیابی از وضعیت فعلی خود نسبت به یک اسکرام مستر تاثیر گذار انجام داد

۳- مطالب و آموزش‌های کاربردی در حوزه‌هایی که نیاز به بهبود داشت را بدست آورد


۱٫ چشم انداز یک اسکرام مستر تاثیرگذار

تصویری از یک اسکرام مستر تاثیرگذار

۲٫ ابزار ارزیابی یک اسکرام مستر تاثیرگذار

1. نتایج جلسات بازنگری یا همان رترو قابلیت اجرا دارند2. تیم من از بازخورد کاربر نهایی استفاده می کند تا معلوم شود که آیا فیچرها برای کاربر با ارزش بوده یا نه3. من به تیم کمک می کنم تا ذهنیت چابک را بر اساس ارزش‌ها و اصول چابک تمرین کنند4. Effective user stories - من در ایجاد داستانهای کاربر مؤثر به تیم کمک می کنم5. تیم با روشی محترمانه با یکدیگر تعامل و برخورد می‌کنند6. در اعضای تیم این شجاعت دیده می شود که کار درست را انجام داده و روی مشکلات سخت کار کنند7. اعضای تیم شخصاً متعهد به دستیابی به اهداف اسپرینت هستند8. تیم من کار در حال انجام را محدود می‌کند - Limit Work-in-Progress9. این تیم از چشم انداز و جهت محصول آگاهی دارد و می تواند آن را برای یک نفر دیگر بازگو کند10. من با مالک محصول کار می کنم تا به این اطمینان برسم که اهداف سطح بالا و کلان تنظیم شده و برای تیم توضیح داده شده است11. تیم در طول اسپرینت حداقل به یکی از موارد قابل اجرای رترو اسپرینت‌های قبل عمل می‌کند12. تیم بدون اینکه مجبور به اضافه کاری و یا تحمل بدهی فنی غیر ضروری شود، نرخ ثابتی از بهره‌وری را حفظ می‌نماید - سرعت پیوسته و بالا پایین نشدن بازدهی در طی اسپرینت‌ها.13. تیم اسکرام درک مشترکی از هدف اسپرینت دارند14. اگر من نباشم یا مرخصی رفته باشم، تیمم بدون حضور من همچنان موثر عمل ‌می‌کنند.15. اگر در طول اسپرینت لازم شود که برای تحویل خروجی اسپرینت همه با هم به صورت جمعی کار کنند، تیم این قابلیت را دارد16. تیم اسکرام در تشخیص و برخورد با موانع، مهارت لازم را بدست آورده است17. اعضای تیم به صورت پهنای باند بالا و بدون دخالت بیش از حد، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند18. من با تیم کار می کنم تا به این اطمینان برسم که بک‌لاگ محصول به گونه‌ای الویت بندی شده است که بالاترین نتایج را کسب کند19. من به طور فعال با سایر بخش‌های سازمان همکاری می‌کنم تا به رفع موانع تیم کمک کنم20. من به عنوان یک مربی با تیم کار می‌کنم21. من به دنبال بخش‌های جدیدی در سازمان هستم که اسکرام در آن پیاده شود22. من روش و تکنیک‌هایی برای ایجاد آگاهی به ذینفعان در مورد چارچوب اسکرام پیدا می‌کنم23. من به طور منظم با دیگران همکاری می کنم تا روش‌های بهتری برای کار کشف و به اشتراک بگذاریم24. من با تیم رابطه خوبی دارم25. من تیمم را تشویق می کنم تا به طور مداوم و مستمر بهبود یابد26. کل تیم در پایان جلسات روزانه می‌دانند که برای آن روز کاری به چه دستاوردی می خواهند برسند27. جلسات روزانه در هماهنگ سازی کار مؤثر است28. جلسات روزانه حتی زمانی که مالک محصول و اسکرام‌مستر حضور نداشته باشند نیز برقرار است29. این تیم در هنگام بازبینی اسپرینت، بازخورد معناداری را درباره محصول دریافت می کند30. برنامه انتشار - ریلیز پلن و یا نقشه راه محصول در طول جلسه بازبینی اسپرینت مورد بحث قرار می‌گیرد31. جلسات بازنگری یا رترو اسپرینت، یک فضای امن است که اعضا بدون واهمه می‌توانند صحبت کنند32. تسهیل گری جلسات رترو اسپرینت، یک مسئولیت مشترک بوده و فقط انتطار این نیست که این وظیفه اسکرام‌مستر است33. مدت زمان اسپرینت در روزهای تقویم براساس تعداد روزهای کاری تغییر نمی‌کند34. این تیم در پایان هر اسپرینت جلسات بازنگری یا رترو برگزار می کند که در آن نحوه عملکردشان را ارزیابی کرده و در مورد چگونگی بهتر شدن بحث می‌کنند35. در تیم من، برای تمام رویدادهای اسکرام به طور موثر تسهیل‌گری انجام می‌شود36. این تیم و ذینفعان می‌توانند با دید صریح و روشن از اسپرینت و بقیه محصول، هر موفع که لازم بود، آشکارا بحث کنند37. کل تیم بعد از جلسه برنامه‌ریزی، کارهایی که باید انجام شود را درک می کند38. این تیم به طور مداوم به تعریف خود از "انجام شد" پایبند است