بالاخره تخمین بزنیم یا نه؟ چگونه هم می‌توان چابک بود و هم پیش بینی از آینده داشت؟ چگونه روند پیشرفت روند کار رو مانیتور و ارزیابی کنیم؟ و ...

چالشهای حوزه تخمین و برنامه ریزی

بعد از یازده سال کار با تیمها و شرکتهای ایرانی، چالش های حوزه تخمین و برنامه ریزی چابک را به خوبی می‌شناسیم، اگر شما نیز چنین چالشی دارید، این دوره آموزشی برای شما طراحی شده است.

اسد صفری
دوره آموزشی برنامه‌ریزی و تخمین چابک، شامل ۴ ساعت فیلم آموزشی و ابزارهای لازم دگرگون کردن شیوه برنامه ریزی و تخمین تیم های چابک
۰ %
به ازای هر کدام از دوره‌های قبلی ۴% تخفیف خود را از پشتیبانی دریافت نمایید(این تخفیف تنها بر روی ورکشاپ های آنلاین اعمال می شود نه دوره هایی که بصورت فیلم آموزشی یا مشاوره هستند)

نتیجه این دوره آموزشی برای شما چه خواهد بود

پارادوکس بین چابکی و جوابگو بودن را بتوانیم حل کنیم، به صورتی که هم به نیازهای جدید جواب بدهیم، اما در عین حال برنامه ریزی معقولی نیز داشته باشیم

بر روی شیوه تخمین قطعیت داشته باشیم، و این بحث های نفر ساعت یا استوری پوینت تمام شود و بتوانیم بر روی خلق ارزش تمرکز کنیم

بتوانیم در پروژه های اوت سورس روالی برای ارائه و دریافت کار و آزاد شدن پول داشته باشیم و همزمان چابک بودن را از دست ندهیم

بتوانیم برنامه ریزی بلند مدت قابل اتکا و با صحت بالاتری ایجاد کنیم که کل کسب و کار و ذینفعان بتوانند در راستای اهداف کلان روی آن حساب کند

برنامه ریزی اسپرینت با اطمینان بیشتری داشته باشیم و بتوانیم سطح اعتماد پذیری و قابل اتکا بودن تیم را بالاتر ببریم

سرفصل و محتوای این دوره آموزشی

بزرگترین حلقه گمشده چابکی در ایران تجربه است، تجربه واقعی از چالش های واقعی در پروژه ها و این دوره آموزشی حاصل تجربه مربی با یازده سال تجربه است

مربی دوره

اسد صفری – مربی چابک

از تجربه برای تجربه

اسد صفری کسی هست که ده سال پیش در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰ برای اولین بار، تعریف اسکرام را در به نگارش درآورد، پس از آن او با شرکتهای زیادی در خصوص پیاده سازی و استفاده از چارچوبهای چابک از جمله اسکرام همکاری کرده است. نقطه تمایز اسد صفری این است که او علاوه بر داشتن مدارک حرفه‌ای چابک و اسکرام، در دنیای واقعی چابک بوده و تجربه کرده است. ذات تجربی گرای متدهای چابک، بهترین نشان دهنده این تمایز در بلند مدت بوده است. یک نمونه واقعی از تحول چابک و نتیجه آن

گواهینامه دوره

شما پس از اتمام دوره، گواهینامه حضور و تکمیل این دوره را اخذ خواهید کرد.