۲۸
دسامبر
ثبت نام تاریخ برگزاری رویداد: ۲۷ و ۲۸ شهریورماه از ساعت ۹ الی ۱۷
۲۳
دسامبر
تاریخ برگزاری این رویداد ۳۰و ۳۱ مرداد ماه است
۰۹
دسامبر
تحول یک پروژه خطی نیست، این را فقط یک مربی تحول چابک، در عمل می‌داند که چگونه تحول در سازمان و تیم به صورت مستمر اتفاق می افتد و این برنامه