برای آشنایی با مفهوم چابک و اسکرام، کتابچه ای شده است که علاقمندان می توانند از این لینک آن را دریافت نمایند. این کتابچه مناسب دوستانی است که علاقمند به آشنایی بیشتر با این مفاهیم هستند .