برای آشنایی و مطالعه آسان، کتابچه ای چابک و اسکرام آماده شده است که علاقمندان می توانند از این لینک آن را دریافت نمایند. این کتابچه مناسب دوستانی است که علاقه دارند با این مفهوم آشنا بشوند.