برای رفاه حال خوانندگان، کتابچه ای چابک و اسکرام آماده شده است که علاقمندان می توانند از این لینک آن را دریافت نمایند.