آواتار کاربر

اسد صفری

نقطه تمایز اسد صفری این است که او علاوه بر داشتن مدارک حرفه‌ای چابک و اسکرام، در دنیای واقعی چابک بوده و تجربه کرده است. ذات تجربی گرای متدهای چابک، بهترین نشان دهنده این تمایز در بلند مدت بوده است.
همکاری با بیش از ۱۰۰ تیم نرم افزاری درصنایع مختلف (بانک، بیمه، بورس، گردشگری، تجارت الکترونیک و…)
دارنده مدارک حرفه ای چابک و اسکرام شامل:
CSP – CSM – PSM I – PSPO I – CDA – Management 3.0
تنها ایرانی معرفی شده در کتاب Who is Agile
خالق چارچوب Factful Agility (چارچوب تحول چابک)
نویسنده کتاب Factful Agility Framework
همکاری سه سال بین المللی با تیم فرانسوی
بنیان گذاری انجمن چابک ایران

۷ دوره
۱۰۱۹ دانشجو