توانایی مربی گری ما به تیم های چابک در طول روند کاریشان کمک خواهد تا بهبودهای مستمری به وجود بیاورند و بتوانند از ارزشهای چابک شدن استفاده حداکثری ببرند.

میزان دوره : بر اساس نیاز

این خدمات بر اساس درخواست تیم ها در حوزه های کلی چابک سازی یا حوزه های اختصاصی ارائه می شود :

startup-weekend-tehran-day-2-181-600x250.jpg (600×250)

 • بازنگری وضعیت فعلی
 • Value Stream Analysis of current delivery experience
 • ایجاد تیم تحول چابک
 • ایجاد  Agile Transformation Backlog و راهبری تغییر
 • مربی گری تیم (داستان نویسی ، بازنگری جلسات تیم و …)
 • بازبینی رفتاری و تعاملی تیم و کارتیمی موثر
 • جفت شدن با مدیریت
 • برپایی اسکرام اسکرام ها
 • ارائه فعال راه حل یا مشاوره در طول پیاده سازی چابک
 • تسهیل گیری بازنگری
 • تسهیل گیری در جلسات بازنگری و برنامه ریزی اسپرینت و ارایه ها
 • رادیاتورهای اطلاعاتی و بردهای اسکرام

اطلاع از دوره های پیش رو 

یا درخواست یک دوره برای تیم خود 

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *