نمونه‌های کاربردی از تیمهای چابک – موسسه اسکرام ایران

مثال یا نمونه کاربردی OKR

نمونه ها و مثال هایی از او-کی-آر برای یک استارتاپ فرضی به نام بپزیو (توجه به این نکته مهم است که این او-کی-آرها فقط نمونه هایی هستند و باید متناسب با نیازها و اهداف و استراتژی و چشم انداز خاص شرکت شما تطبیق داده شوند)
OKR

یک مثال یا نمونه کاربردی از اپیک و داستان کاربر

دوستانی زیادی درخواست داشتند که یک مثال یا نمونه ای از اپیک و داستان کاربر ببیند. در این فایل، نمونه هایی از اپیک ها و نحوه شکستن آن به داستان کاربر برای یک محصول فروش آنلاین بلیط هواپیما را میتوانید مشاهده کنید. البته موارد زیر بعنوان یک مثال و نمونه است و شما میتوانید به گونه متفاوتی اپیک بندی کرده و به نوع متفاوتی اقلام را بشکنید.
Epic

نمونه کاربردی DoR

معمولا تیم ها برای انجام پالایش اقلام بک لاگ محصول یا گرومینگ از راهنمایی به اسم "تعریف آماده بودن" اقلام استفاده میکنند. این راهنما یا تعریف کمک میکند که بدانیم چه فعالیتهایی برای آماده سازی اقلام مهم و اولویت بالای یک بکلاگ محصول لازم است. در نظر داشته باشید، این تعریف ثابت نیست و به مرور زمان و در طی جلسات بازنگری اسپرینت میتوان آن را بهبود داد.
DoR

نمونه کاربردی DoD

یک نمونه از "تعریف انجام شد" برای یک تیم اسکرام که یک محصول چند زبانه (به زبان های فرانسوی، انگلیسی و فارسی) توسعه می دهد: فقط در نظر داشته باشید این صرفا یک مثال است و البته در اسپرینت ها و طی جلسات بازنگری اسپرینت، این تعریف به مرور بهبود خواهد یافت.
DOD

نمونه کاربردی از چشم انداز محصول

معمولا ایجاد چشم انداز محصول و فکر به استراتژی محصول، یکی از کارهایی است که در دنیای چابک به اشتباه نادیده گرفته می شود و صرفا به بک لاگ محصول میپردازیم. اگر بک لاگ محصول، از یک چشم اندازه و استراتژی منسجمی پیروی نکند، کار کرد موثر خود را از دست خواهد داد و تبدیل خواهد شد به یک لیست آشفته از کارها که در نهایت محصول تولیدی نیز یک محصول شتر گاو پلنگ میشود.. در اینجا یک نمونه از یک چشم انداز و استراتژی یک محصول به نام ایت فرش آورده شده است. توجه نمایید این صرفا یک مثال و نمونه برای آشنایی دوستان است.
Vision