داستان کاربر یا User Story از جمله موضوعات جدیدی است و تیم هایی که می خواهند به سمت چابک شدن حرکت نمایند در اولین مصاف باید از سد این دفاع مستحکم بگذرند.

داستان های کاربر علاوه بر اینکه ابزار مناسبی برای تعامل با مشتری و کاربران نهایی است، می تواند باعث ایجاد ابهام و سردرگمی نیز شود، و استفاده کنندگان از این ابزار باید آداب استفاده را فرا بگیرند.

377163_224361900969746_87604373_n.jpg (960×639)

این کارگاه مناسب تیم هایی چابکی می باشد که می خواهند استفاده مناسبی از مدیریت نیازمندی های چابک داشته باشند.

کارگاه یک روزه شامل :

  • مروری بر تفکر چابک

  • Theory of User Stories

  • Agile Estimating and Planning in Brief

  • LUNCH

  • User Story Creation – Case Study

  • Real Life User Story Creation

  • Retrospective

اطلاع از دوره های پیش رو 

یا درخواست یک دوره برای تیم خود 

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *